Hvordan blir din begravelse? Tar du litt for gitt at du havner på kirkegården, og overlater det der til dine nærmeste?

Etter at Alexandra Bothorp mistet moren sin for to år siden, har hun nok tenkt litt mer på det der enn de fleste. Men hun er langt fra alene om disse tankene: I takt med økende etterspørsel ekspanderer den alternative begravelsesbransjen. Hvorfor bruke tid på å stikke på kirkegården når kremasjonsasken din heller kan leve videre i form av en diamant?

Vi har hengt oss på i det Alexandras utforskende tankeprosess møter tilbudene på markedet.

(tips: les med trykk på uthevede ord i brødteksten, bortimot mumle resten. det er sånn vi gjør det)

Dokumentarister: Anne Gerd Grimsby Haarr og Cathrine Hasselberg. Lydmiks: Daniel Daatland.
Sendt i Ekko på NRK P2 23.02.2016.