Ekkoene fra det langhåra 70-tallsopprøret har lagt seg: hva er toneangivende innenfor kristen musikk i dag? Bli med på rave i Oslo Spektrum, hvor Jesus påkalles gjennom housemusikk. De er på oppdrag fra Gud, sier de. I det vi løfter hendene til suggerende bass og spinnende lyskastere, går det opp for oss at den kristne sjangerutviklingen gjennom de siste tiårene er identisk med den sekulære.

Dokumentarist: Sigurd Øygarden Flæten. Lydmiks: Daniel Daatland.
Sendt i Kulturhuset NRK P2 11.11.2015.