I siste episode av serien Nettets byggeklosser skal vi finne ut hvordan din nettinformasjonen skjules fra uvedkommende. Og vi skal besøke Norges hemmeligste rom, hvor en robothånd vokter over alle den norske stats viktigste koder.

Dokumentarister: Askild Matre Aasarød og Ida Karine Gullvik. Musikk: Anna Lidell.
Sendt i Ekko på NRK P2 15.06.2015.