Hvert år reiser en gruppe utvalgte mennesker fra sine respektive hjembyer til et lite rom et sted i USA. Her tilbringer de flere timer mellom bur og kameraer. De er her for å gjennomføre et komplekst rituale, en seremoni som må fullføres fire ganger i året for å unngå at nettet går i svart. Og hver av dem har med seg nøkkelen til Internett.

Dokumentarister: Ida Karine Gullvik og Askild Matre Aasarød.
Musikk: Anna Lidell. Foto: Kim Davies/Flickr.
Sendt i Ekko på NRK P2 08.06.2015.