Selv om det noen ganger føles slik, så oppsto ikke Internett av seg selv. Det ble skapt for 40 år siden av en gruppe på 30 forskere. En av dem var en norsk datapionér. I serien «Nettets byggeklosser» forsøker vi å synliggjøre nettet. Vi prøver å finne stedene hvor Internett eksisterer i den fysiske verden, vi snakker med menneskene som holder det i gang. Og med de som en gang fant det opp.

Dokumentarister: Askild Matre Aasarød og Ida Karine Gullvik. Musikk: Anna Lidell.
Sendt i Ekko på NRK P2 20.05.2015.