Frekvens heter nå Filt, og er et produksjonsselskap basert i Oslo. Se filt.com for å følge oss videre.